Je symbolen Jičína jen

Valdická brána?

Zamysleli jste se někdy nad tím, které ze staveb jsou pro vás symbolem Jičína, nebo který pohled je podle vás pro Jičín nejtypičtější. Budeme rádi, pokud nám vyplníte krátkou anketu.foto: Novodobý otisk pečetidla města Jičín z počátku 15. století / Dějiny Jičína

Činnost Spolku

Spolek se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti architektury a urbanismu. Za tímto účelem pořádá semináře, přednášky a konference, vydává publikace, drobné tisky, elektronické knihy, atlasy, aplikace a média a organizuje volnočasové aktivity pro své členy, veřejnost, korporace a školy.

Naše aktuální aktivity:

Jičínský architektonický manuál

Připravujeme virtuálního průvodce po moderní architektuře Jičína na podkladu databáze spojující dochované objekty s jejich staviteli a architekty. Průvodce je rozčleněn do tematických procházkových tras, případně je možné využít ho jako databázi a číst texty o konkrétním objektu nebo architektovi podle volby uživatele. Průvodce bude šířen pomocí webu, mobilní aplikace a podpořených tištěnými brožurami.

Kontakt

Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus
Husova 110, 506 01 Jičín, IČO: 07848111, info@jcau.cz

Eva Chodějovská

archivářka, historička

Radek Jiránek

architekt

Martin Mezera

péče o památky

Chcete se stát členem?

Přihlášku si můžete stáhnout zde

Chcete spolupracovat?

Kontaktujte nás na info@jcau.cz

Chcete nás finančně podpořit?

Číslo bankovního účtu spolku: 115-8838080207/0100

Děkujeme za podporu

Naše práce by se neobešla bez podpory institucí. Děkujeme zejména Státnímu okresnímu archivu Jičín, Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně, Národnímu památkovému ústavu ÚOP v Josefově.